Tổng hợp các mẫu Arpeggios m7, maj7, 7, m7b5

Ứng dụng quy tắc hòa âm từ hợp âm 3 lên hợp âm 4, cụ thể ở tone gốc C – Am, ta có:

1.Cmaj7 | 2.Dm7 | 3.Em7 (hoặc E7) | 4.Fmaj7 | 5.G7 | 6.Am7 | 7.Bm7b5

Tương tự như ở arpeggios trưởng, thứ, ta có các mẫu arpeggios trưởng 7 (maj7), thứ 7 (m7), 7 (dominant) được thành lập dựa trên lần lượt các nốt bắt đầu thuộc cấu tạo của loại hợp âm đó. Ví dụ Am7 sẽ có 4 mẫu bắt đầu bằng E ngăn 0, G ngăn 3, A ngăn 5 và C ngăn 8.

Các bạn có thể sử dụng những mẫu arpeggios bên dưới áp dụng cho tất cả các hợp âm cùng loại bằng cách tịnh tiến các nốt theo bậc tương ứng số ngăn khi chuyển qua thế của các arpeggios khác. Ví dụ từ G7 ta có mẫu bắt đầu bằng G ngăn 3 dây 6, mẫu bắt đầu bằng G ngăn 10 dây 5. Để suy ra arpeggios A7 các bạn tịnh tiến mẫu ngăn 3 dây 6 lên 2 ngăn (ngăn 5) hoặc tịnh tiến mẫu ngăn 10 dây 5 lên 2 ngăn (ngăn 12).

arpeggios-am7

arpeggios-Cmaj7

arpeggios-G7

arpeggios-Bm7b5

Một số ví dụ về ứng dụng arpeggios trong lead improvise mình có demo ngắn ở video này (phút 17:41):

Comments

comments

Tagged , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *