Thẻ: Arpeggios m7

arpeggios-Cmaj7

Tổng hợp các mẫu Arpeggios m7, maj7, 7, m7b5

Ứng dụng quy tắc hòa âm từ hợp âm 3 lên hợp âm 4, cụ thể ở tone gốc C – Am, ta có: 1.Cmaj7 | 2.Dm7 | 3.Em7 (hoặc E7) | 4.Fmaj7 | 5.G7 | 6.Am7 | 7.Bm7b5 Tương tự như ở arpeggios trưởng, thứ, ta có các mẫu arpeggios trưởng 7 (maj7), thứ […]

Read more