Thẻ: am giai ngu cung truong

am-giai-ngu-cung-c-1

Ngũ cung là gì và được ứng dụng như thế nào trong guitar lead?

Ngũ cung là gì? Ngũ cung là một âm giai 5 note có được từ âm giai trưởng. Nó sử dụng bậc I, II, III, V, VI của âm giai trưởng. Các bạn có thể hiểu đơn giản là chúng ta có âm giai trưởng gồm 7 nốt tương ứng 7 bậc, bỏ đi bậc […]

Read more