Thẻ: harmonic minor scale

am-giai-thu-hoa-am-mau-1

Âm giai thứ hòa âm và cách sử dụng trong guitar lead

Âm giai thứ hòa âm là gì? Âm giai thứ hòa âm hay còn có một tên gọi khác là harmonic minor scale. Đây là âm giai được sử dụng rất nhiều trong các bài hát có giai điệu buồn, với cấu trấu giống âm giai thứ nhưng bậc VII tăng 1/2 cung (nếu bạn […]

Read more
mau-am-giai-la-thu-1

Âm giai thứ (The Minor Scale)

Cấu trúc của một âm giai thứ: 1         1/2         1         1         1/2         1         1 * Với 1 là 1 cung = 2 ngăn trên cần đàn và 1/2 là nửa cung = 1 ngăn trên cần đàn […]

Read more