Thẻ: cam am guitar

cach-tap-cam-am-guitar

Cách luyện tập cảm âm guitar theo phương pháp bậc

Kiến thức cần nắm:    1.C   2Dm   3.E7   4.F   5.G   6.Am   7.Bm7b5 Tone trưởng luôn là bậc 1, Tone thứ luôn là bậc 6. Tone trưởng = Tone thứ + 1.5 cung  Thuộc 2 mẫu âm giai bậc 3, bậc 6 đồng thời ráp được các thế hợp âm theo bậc như hướng dẫn: 7 […]

Read more