Bản quyền

“Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người”

Voltaire

Guitarscale.vn hoạt động như một “thư viện mở” online vì thế sẽ khó tránh khỏi việc sử dụng các tài liệu âm nhạc của cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, chúng tôi luôn đặt tiêu chí hàng đầu về việc tôn trọng bản quyền tác giả, cụ thể:

– Với những nội dung sưu tầm bạn sẽ thấy văn bản được trình bày trong khung giao diện trích dẫn và có gắn tên nguồn tác giả bên dưới.

– Chúng tôi chỉ sử dụng hình ảnh ở những trang chia sẻ ảnh miễn phí hoặc tự chụp.

– Guitarscale.vn giữ toàn bộ bản quyền đối với các video hướng dẫn được đăng tải trên youtube (Kênh Guitar Scale) và trên website cùng tên. Bạn không được sử dụng hoặc đăng tải lại nhằm mục đích xấu hay vi phạm pháp luật của Nhà Nước Việt Nam.

Guitarscale.vn có toàn quyền ẩn, xóa các bình luận spam, thiếu văn hóa cũng như các bình luận liên quan đến chính trị, tôn giáo, sắc tộc…

Guitarscale.vn – 30/11/2017