Thẻ: ta thấy gì trong đêm nay

Hợp âm ta đã thấy gì trong đêm nay (Trịnh Công Sơn)

Điệu Fox Ta đã thấy [Am] gì trong đêm nay Cờ [Am] bay trăm [Dm] ngọn cờ [Am] bay Rừng núi loan [F] tin đến [Dm] mọi miền Gió hoà [Am] bình bay về muôn [C] hướng Ngày [Am/F] vui con [Am/C] nước trôi [Am] nhanh Nhịp sống bao [Am] la xoá bỏ hận [Dm] […]

Read more