Danh mục: Khóa học

hoc-guitar-1-kem-1

Khóa học kèm đệm hát cơ bản [Online]

Khóa cơ bản mình kèm cho những Bạn/Anh/Chị tập guitar từ đầu, cần một người kèm để làm quen với guitar đúng phương pháp, không cứng nhắc, tập trung những bài tập chính về luyện ngón, nhịp chân, cách đệm, ráp hát, các bài tập cơ bản về hợp âm. *Tập nền tảng tốt sẽ […]

Read more

Khóa học kèm đệm hát nâng cao [online]

Mỗi tuần mình sẽ kèm 1 buổi/1h cho các Bạn/Anh/Chị muốn nâng cao khả năng đệm guitar một cách bền vững, chậm, chắc từ nền nảng qua từng bài tập cụ thể, tập trung các kiến thức về: Tone thường chơi Khả năng cảm âm Intro cơ bản Intro tự soạn Quy tắc chơi hợp […]

Read more