Danh mục: Khóa học

Khóa học online

Guitar nâng cao là một quá trình tổng hợp nhiều kiến thức gồm: Âm giai: tự nhiên, hòa âm, giai điệu, ngũ cung, blue Mode: Ionian dorian phrygian lydian mixolydian aeolian locrian Hòa âm: âm giai trưởng và thứ (chord progression, hợp âm 3 nốt, 4 nốt, 5 nốt) Quãng: major, minor, perfect, augmented, diminished […]

Read more