Ngày: Tháng Mười Hai 8, 2022

hoc-guitar-1-kem-1

Khóa học kèm đệm hát cơ bản [Online]

Khóa cơ bản mình kèm cho những Bạn/Anh/Chị tập guitar từ đầu, cần một người kèm để làm quen với guitar đúng phương pháp, không cứng nhắc, tập trung những bài tập chính về luyện ngón, nhịp chân, cách đệm, ráp hát, các bài tập cơ bản về hợp âm. *Tập nền tảng tốt sẽ […]

Read more