Thẻ: Tài liệu học lead guitar

giao-trinh-guitar-lead-phuong-phap-tap-luyen

Giáo trình guitar lead (Improvisation and Jam)

Nắm được phương pháp nền tảng từ đầu, quy tắc ra những câu lead ngẫu hứng trong thời gian ngắn, đảm bảo tính hài hòa giữa các câu solo – Từ những kiến thức trên, các bạn sẽ có được động lực tập luyện trong thời gian dài nhằm đảm bảo câu cú “sạch”, “mượt”, […]

Read more