Ngũ cung là gì và được ứng dụng như thế nào trong guitar lead?

Ngũ cung là gì?

Ngũ cung là một âm giai 5 note có được từ âm giai trưởng. Nó sử dụng bậc I, II, III, V, VI của âm giai trưởng.

Các bạn có thể hiểu đơn giản là chúng ta có âm giai trưởng gồm 7 nốt tương ứng 7 bậc, bỏ đi bậc IV (4) và bậc VII (7) chúng ta sẽ được một âm giai ngũ cung.

Ví dụ:

Bậc                            :       1         2         3         4        5         6         7

Âm giai C trưởng     :      C         D        E         F        G         A         B

Âm giai ngũ cung C :      C         D        E                   G         A

5 thế bấm ngũ cung cơ bản

Để làm chủ được 5 thế bấm ngũ cung ở tất cả các tone, các bạn nên nắm được cách xác định nhanh 5 mẫu bấm của âm giai trưởng mà mình đã nói ở bài trước. Việc ghi nhớ theo cách này sẽ giúp chúng ta hệ thống được các mẫu bấm âm giai một cách logic, không lẫn lộn và dễ dàng kết hợp nhiều kiểu âm giai với nhau trong quá trình lead.

5 mẫu bấm ngũ cung của C

am-giai-ngu-cung-c-1 am-giai-ngu-cung-c-2

am-giai-ngu-cung-c-3 am-giai-ngu-cung-c-4

am-giai-ngu-cung-c-5

* Một bài hát chơi ở 1 tone/giọng bất kì thì chúng ta đều có 5 mẫu bấm để lead. Để dễ nhớ chúng ta thống nhất sẽ nhớ theo âm giai trưởng. Với âm giai thứ chúng ta chỉ cần đếm lên 1.5 cung là sẽ ra âm giai trưởng. Ví dụ: Tone Am + 1.5 cung = Tone C (dùng chung 5 mẫu bấm) hoặc Tone C#m + 1.5 cung = Tone E, các tone thứ khác tương tự…

Ứng dụng pentatonic scale (một tên gọi khác của âm giai ngũ cung)

Ngũ cung được ứng dụng nhiều để tạo các câu licks chơi ở tốc độ nhanh (bộ 4 móc đôi, móc tam, móc tứ), sử dụng kết hợp với âm giai Blue hoặc âm giai trưởng tùy vào vòng hợp âm đang đệm. Để hiểu rõ hơn cách thành lập câu lead của âm giai ngũ cung, các bạn có thể xem một vài ví dụ mình có nói đến trong video hướng dẫn bến dưới.

Comments

comments

Tagged , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *