Âm giai trưởng (The Major scale)

Khái niệm:

Các âm giai trưởng (The Major Scale) là các khối kiến trúc cho âm nhạc. Âm giai trưởng được xây dựng trên các quảng nửa cung và một cung.

Công thức: 1     1     1/2     1     1     1     1/2

* Ở một số tài liệu sẽ ghi là: 2     2     1     2     2     2     1    thì 2 là 1 cung và 1 là nửa cung. Cả 2 công thức đều giống nhau về ý nghĩa chỉ khác về cách quy ước số. Bạn có thể chọn 1 trong 2 công  thức để ghi nhớ chỉ cần hiểu đúng là được.

am-giai-truong-major-scale
Ví dụ: Âm giai C (Đô) trưởng

Bằng bất kì note nào, nếu theo kết cấu này thì sẽ xây dựng được 1 âm giai trưởng ở note đó. Ví dụ ở âm giai D (Rê) trưởng sẽ gồm các note: D     E     F#     G     A     B     C#. Đúng với công thức ở trên là từ D -> E (1 cung); E -> F# (1 cung); F# -> G (1/2 cung); G -> A (1 cung), A -> B (1 cung); B -> C# (1 cung), C# -> D (1/2 cung).

* Các âm giai trưởng khác mình ghi ở mỗi đầu dòng bên dưới. Nếu có góp ý hay thắc mắc thì đừng ngần ngại mà hãy để lại bình luận bên dưới nhé, mình sẽ cùng các bạn trao đổi thêm.

12 tone và trưởng thứ song song:

* Lưu ý: Luôn nhớ bậc 3 qua 4 & bậc 7 qua 1 là 1/2 cung

* Cb chính là B nhưng theo quy tắc âm giai thì mình vẫn phải viết là Cb để không bị lặp tại nốt.

C:  1.C   2.Dm   3.Em   4.F    5.G    6.Am   7.Bdim  |  C/Am

D:  1.D   2.Em   3.F#m   4.G    5.A   6.Bm   7.C#dim  |  D/Bm

E:  1.E   2.F#m   3.G#m   4.A   5.B   6.C#m   7.D#dim  |  E/C#m

F:  1.F   2.Gm   3.Am   4.Bb   5.C   6.Dm   7.Edim  |  F/Dm

G:  1.G   2.Am   3.Bm   4.C   5.D   6.Em   7.F#dim  |  G/Em

A:   1.A   2.Bm   3.C#m   4.D   5.E   6.F#m   7.G#dim  |  A/F#m

B:   1.B   2.C#m   3.D#m   4.E   5.F#   6.G#m   7.A#dim  |  B/G#m

Bb:   1.Bb   2.Cm   3.Dm   4.Eb   5.F   6.Gm   7.Adim  |  Bb/Gm

Eb:   1.Eb   2.Fm   3.Gm   4.Ab   5.Bb   6.Cm   7.Ddim  |  Eb/Cm

Ab:   1.Ab   2.Bbm   3.Cm   4.Db   5.Eb   6.Fm   7.Gdim  |  Ab/Fm

Db:   1.Db   2.Ebm   3.Fm   4.Gb   5.Ab   6.Bbm   7.Cdim  |  Db/Bbm

Gb:   1.Gb   2.Abm   3.Bbm   4.Cb   5.Db   6.Ebm   7.Fdim  |  Gb/Ebm

Phương pháp ghi nhớ & cách áp dụng trong guitar lead:

Tài liệu tham khảo:

Book: Learn & Master Guitar with Steve Krenz

Comments

comments

Tagged , , , ,

2 thoughts on “Âm giai trưởng (The Major scale)

  1. Bạn ơi chỗ âm giai re trưởng hình như nhầM thì phải
    D E f# g a b c# mới đúng chứ

    1. Uhm, a nhầm, a vừa sửa lại, cám ơn e nha ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.