Ngày: Tháng Ba 8, 2018

am-giai-truong-major-scale

Âm giai trưởng (The Major scale)

Khái niệm: Các âm giai trưởng (The Major Scale) là các khối kiến trúc cho âm nhạc. Âm giai trưởng được xây dựng trên các quảng nửa cung và một cung. Công thức: 1     1     1/2     1     1     1     1/2 * Ở một số tài liệu sẽ ghi là: […]

Read more
giao-trinh-guitar-lead

Giáo trình Guitar Lead (Guitar Improvisation) cơ bản

Cập nhật giáo trình lead guitar hoàn thiện về âm giai (2021) —– Link tải tab 5 bài tập cơ bản: https://drive.google.com/file/d/1DGeb9HGmmWMLZqAARlQXasKaLXqhu2C2/view?usp=sharing —– Chào các bạn! Không biết là tình cờ hay bằng cách … nào đó các bạn đọc được bài viết này 🙂 Nhưng mình biết chắc rằng các bạn cũng có một […]

Read more