Thẻ: major scale là gì

am-giai-truong-major-scale

Âm giai trưởng (The Major scale)

Khái niệm: Các âm giai trưởng (The Major Scale) là các khối kiến trúc cho âm nhạc. Âm giai trưởng được xây dựng trên các quảng nửa cung và một cung. Công thức: 1     1     1/2     1     1     1     1/2 * Ở một số tài liệu sẽ ghi là: […]

Read more