Thẻ: Hoa Vinh

Hợp âm Em Về Đi Em – Hoa Vinh

Điệu: Blue 2/4 (Bass 3 21 3) Tone gốc (Ebm): Capo ngăn 1 Intro: [Dm]    [Bbmaj7]    [Gm]    [Am]    [Dm7]    [Gm7]    [Bbmaj7]x2    [Am7]x2    [D7]x2 [Gm]Có con phố thật [Dm] gần Mà sao bỗng [Dm] nhiên hôm nay thật [Gm] xa Rồi [Gm] cứ mỗi lúc lạnh lùng [C] […]

Read more