Thẻ: 5 major scale positions

5-mau-am-giai

Cách xác định nhanh 5 mẫu âm giai ở tất cả các Tone

Trước đây khi đọc các tài liệu về Guitar Lead trên mạng cũng như trong sách, mình cứ thắc mắc: “Sao toàn để mẫu bấm không không rồi biết bấm ở ngăn nào nhỉ?” Mãi sau này khi có cơ hội tìm hiểu sâu hơn và nắm được thêm các kiến thức nhạc lý, mình […]

Read more