Ngày: Tháng Ba 24, 2023

Arpeggios-Am

Arpeggios guitar là gì

Các bạn có thể hiểu Arpeggios qua cách ứng dụng của khái niệm này trên đàn guitar đó là: Tập hợp tất cả các vị trí nốt cấu tạo của một loại hợp âm theo một hệ thống sắp xếp bắt đầu từ nốt gốc hoặc nốt bậc 3 hoặc nốt bậc 5, bậc 7… […]

Read more