Ngày: Tháng Tư 3, 2019

caged-system-la-gi

Hiểu rõ về CAGED SYSTEM trong Guitar – Ứng dụng cho Solo, Lead, Đệm hát

CAGED SYSTEM LÀ GÌ? CAGED là tên viết tắt của các hợp âm lần lượt: Đô trưởng (C), La trưởng (A), Sol trưởng (G), Mi trưởng (E) và Rê trưởng (D). CAGED SYSTEM là hệ thống cách bấm các hợp âm trưởng theo một quy luật tổng hợp các mẫu bấm của 5 hợp âm […]

Read more