Thẻ: tone guitar là gì

tone-guitar-la-gi

Tone Guitar là gì? Sự khác nhau giữa Tone và Âm giai (Scale)

1. Tone guitar là gì? Tone (Giọng) là sự liên hệ giữa các note trong âm giai (*) với một note được chọn làm trung tâm gọi là âm chủ. Tên gọi của Tone là tên gọi âm chủ kèm theo âm thức. Ví dụ: Tone Đô trưởng, Tone La thứ, vv… * Âm giai […]

Read more