Hợp âm biển nhớ (soạn lại) | Trịnh Công Sơn

Điệu: Slow rock

Intro: Am |Dm |F |E7 |Am |Bb |E || F |Dm |Em7 |Am |Dm |F |E7 |Am

Ngày mai em [Am]đi biển [Am]nhớ tên em gọi [Dm]về
Gọi [F]hồn liễu rũ lê [E7]thê gọi [E7]bờ cát trắng đêm [C]khuya
Ngày mai em [Am]đi đồi [Dm]núi nghiêng nghiêng đợi [E7/B]chờ
Sỏi [Am/C]đá trông em từng [F]giờ nghe [E7]buồn nhịp chân [E7]bơ vơ

Ngày mai em [Am]đi biển [Am]nhớ em quay về [Dm]nguồn
Gọi [F]trùng dương gió ngập [E]hồn bàn tay chắn gió mưa [F]sang [G]
Ngày mai em [Am]đi thành [Dm]phố mắt đêm đèn [E7]mờ
Hồn [Am/C]lẻ nghiêng vai gọi [F]buồn nghe [E]ngoài biển động buồn [Am]hơn

Hôm nào em [Dm]về bàn [F]tay buông lối [E]ngỏ
Đàn [E7]/Blên cung phím [E7/B]chờ sầu [E7]lên đây hoang vu

Ngày mai em [Am]đi biển [Am]nhớ tên em gọi [Dm]về
Triều [F]sương ướt đẫm cơn [E7]mê trời [E7]cao níu bước sơn [C]khê
Ngày mai em [Am]đi cồn [Dm]đá rêu phong rủ [E7/B]buồn
Đèn [Am/C]phố nghe mưa tủi [F]hờn nghe [E7]ngoài trời giăng [E7]mây tuôn

Ngày mai em [Am]đi biển [Am]có bâng khuâng gọi [Dm]thầm
Ngày [F]mưa tháng nắng còn [E]buồn bàn tay nghe ngóng tin [F]sang [G]
Ngày mai em [Am]đi thành [Dm]phố mắt đêm đèn [E7]vàng
Nửa [Am/C]bóng xuân qua ngập [F]ngừng nghe [E]trời gió lộng mà [Am]thương

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *