Ngày: Tháng Năm 4, 2018

intro-ta-co-hen-voi-thang-5

Hợp âm Ta Có Hẹn Với Tháng 5 – Bản chuẩn [Tab intro]

Điệu Boston: Cách 1: Bùm chát chát Cách 2: Bass 3 2 3 1 3 Quạt chả: Xuống   Nghỉ    Lên Xuống Lên | Xuống   Nghỉ    Lên Xuống Lên | Xuống   Nghỉ    Lên Xuống Lên … Intro (Link Download GP5): https://drive.google.com/file/d/1MkXVUoPRiNOHzvjsBOGpWDGbOLl2-cu_/view?usp=sharing Hướng dẫn đệm intro: Ta [F#m]nhớ người ngồi sau [E]ta khi chiều [D]qua Trên […]

Read more