Thẻ: âm giai thứ giai điệu

mau-am-giai-la-thu-1

Âm giai thứ (The Minor Scale)

Cấu trúc của một âm giai thứ: 1         1/2         1         1         1/2         1         1 * Với 1 là 1 cung = 2 ngăn trên cần đàn và 1/2 là nửa cung = 1 ngăn trên cần đàn […]

Read more