Thẻ: mode Fm

8 bài tập ngón cho 7 mode theo nốt gốc

Ở giai đoạn mở rộng của lead improvise, chúng ta cần chơi những đoạn “tốc độ” và kết hợp các âm giai “biến đổi”. Với bài tập ngón âm giai 3 nốt trên một dây sẽ giúp chúng ta nhớ các mẫu âm giai ở đủ 7 vị trí tương ứng 7 nốt trong một […]

Read more