Thẻ: hướng dẫn lead guitar

giao-trinh-guitar-lead

Giáo trình Guitar Lead (Guitar Improvisation) cơ bản

Cập nhật giáo trình lead guitar hoàn thiện về âm giai (2021) —– Link tải tab 5 bài tập cơ bản: https://drive.google.com/file/d/1DGeb9HGmmWMLZqAARlQXasKaLXqhu2C2/view?usp=sharing —– Chào các bạn! Không biết là tình cờ hay bằng cách … nào đó các bạn đọc được bài viết này 🙂 Nhưng mình biết chắc rằng các bạn cũng có một […]

Read more