8 bài tập ngón cho 7 mode theo nốt gốc

Ở giai đoạn mở rộng của lead improvise, chúng ta cần chơi những đoạn “tốc độ” và kết hợp các âm giai “biến đổi”. Với bài tập ngón âm giai 3 nốt trên một dây sẽ giúp chúng ta nhớ các mẫu âm giai ở đủ 7 vị trí tương ứng 7 nốt trong một tone, giúp phát triển tốc độ, kỹ thuật liên 3 và bước đệm cho kỹ thuật Hammer-ons – Pull-offs. Đi xa hơn là cảm nhận sắc thái của 7 mode cho một nốt gốc (root).

Bài tập thực hành chúng ta sẽ chơi ở tone Ab – Fm Với các bậc tương ứng:

1.Ab 2.Bbm 3.Cm 4.Db 5.Eb 6.Fm 7.Gdim

7 pattern áp dụng cụ thể trên dây 6 (các bạn nên nhớ theo số, ảnh nốt minh họa kèm theo):

Ngăn 1 Fm 

mau bac 6 so
Mẫu bậc 6 số
mau bac 6 not
Mẫu bậc 6 nốt

Ngăn 3 Gdim

mau bac 7 so
Mẫu bậc 7 số
Mau bac 7 not
Mẫu bậc 7 nốt

Ngăn 4 Ab

Mau bac 1 so
Mẫu bậc 1 số
Mau bac 1 not
Mẫu bậc 1 nốt

Ngăn 6 Bbm

Mau bac 2 so
Mẫu bậc 2 số
Mau bac 2 not
Mẫu bậc 2 nốt

Ngăn 8 Cm

Mau bac 3 so
Mẫu bậc 3 số
Mau bac 3 not
Mẫu bậc 3 nốt

Ngăn 9 Db

Mau bac 4 so
Mẫu bậc 4 số
Mau bac 4 not
Mẫu bậc 4 nốt

Ngăn 11 Eb

Mau bac 5 so
Mẫu bậc 5 số
Mau bac 5 not
Mẫu bậc 5 nốt

Bài tập về sắc thái 7 mode các bạn đều áp dụng 7 mẫu trên chỉ xuất phát từ một nốt chủ F ngăn 1 duy nhất với tên gọi các mode lúc này lần lượt là: F Aeolian | F Locrian | F Ionian | F Dorian | F Phrygian | F Lydian | F Mixolydian

Video hướng dẫn chi tiết:

Comments

comments

Tagged ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *