Ngày: Tháng Tư 18, 2022

Khóa học kèm đệm hát nâng cao [online]

Mỗi tuần mình sẽ kèm 1 buổi/1h cho các Bạn/Anh/Chị muốn nâng cao khả năng đệm guitar một cách bền vững, chậm, chắc từ nền nảng qua từng bài tập cụ thể, tập trung các kiến thức về: Tone thường chơi Khả năng cảm âm Intro cơ bản Intro tự soạn Quy tắc chơi hợp […]

Read more