Ngày: Tháng Chín 21, 2021

guitar lead dem hat

Giáo trình guitar lead đệm hát

Cập nhật Với mục đích ban đầu mình soạn giáo trình này dành cho các bạn tập giai đoạn sau của giáo trình đệm ngang (tập nâng cao không ứng dụng capo). Hiện với các kiến thức mở rộng mình đều cập nhật thêm cho danh sách video của giáo trình đệm ngang nên những […]

Read more