Ngày: Tháng Chín 21, 2021

guitar lead dem hat

Giáo trình guitar lead đệm hát

Sau hai giáo trình đệm ngang và solo lead. Mình hoàn thành giáo trình này để thống nhất một lộ trình tập dành cho các bạn đi từ đầu muốn trở thành một tay guitar lead trong band. Giáo trình được soạn dựa trên những kiến thức mình được học ở trường và quá trình […]

Read more