Ngày: Tháng Tư 16, 2019

giao-trinh-guitar-dem-hat--tu-co-ban-den-nang-cao

Tổng hợp giáo trình guitar đệm hát từ cơ bản đến nâng cao

* Các bài trong danh sách dưới đây mình làm đều có liên quan đến nhau và tổng hợp tất cả các bài cùng với quá trình thực hành trước và sau khi hoàn thành giáo trình này từ các bạn đều cho mục đích cuối cùng đó là hoàn thiện các kỹ năng cơ […]

Read more